Det var ikke det du

sa, og ikke de råd du

ga, men det at du

var der når jeg trengte

en til å lytte!KONTAKT

 

Kontaktopplysningene er slettet!