Å forkaste en venn

som har gjort en feil,

er som å kaste en

rose fordi den har

torner.KOMMENTARER

Vi ønsker kommentarer!

08.03.2009 22:30

Her kan du skrive kommentarer eller komme med spørsmål! Dette blir bloggen som alle kan benytte til å komme med sine ytringer!

Vi tar gjerne imot innspill! 

 

Comment Kommenter (567)