En fremmed er en venn

du ennå ikke kjenner!  INFORMASJONER

Her legges informasjonene som er sendt med elevene hjem.

Informasjonene ligger under Info1, 2 etc.