Totalt antall treff pr. 13.10.2015

181.873
  Hjertesmil..

Jeg fikk mange smil idag,

men DITT var annerledes,

for DU smilte med

hjertet!

  

 

Å være ærlig er ikke

alltid å si det man

 mener,

men alltid å mene det

man sier ! 

Hvil i fred ......
  LYKKEN

er ikke å klatre

til topps

på karrierestigen,

men å finne

et trinn

der man trives :)

 Livet er lettere enn du tror.

Alt som kreves, er at du

aksepterer det umulige,

klarer deg uten det

uunværlilge og utholder

det uutholdbare!


 Norges statsråd under andre verdenskrig

Sakset fra Regjeringen.no

1940 - 1945

Da Norge ble okkupert av Tyskland 9. april 1940, forlot kongen og regjeringen hovedstaden, sammen med sentrale embetsmenn fra departementene. Under flukten nordover ble det i perioden fram til 7. juni holdt hyppige regjeringskonferanser og statsrådsmøter, på ulike steder. 30. april ble det endog satt norsk statsråd om bord i HMS ”Glasgow”, den britiske krysseren som bragte kongen og regjeringen fra Molde til Tromsø.

7. juni reiste kongen og regjeringen fra Tromsø til England med den britiske krysseren HMS ”Devonshire”.

Ved den tyske kapitulasjonen i Norge 8. mai 1945, trådte Quislings tysk-støttede regjering ut av funksjon og dens medlemmer ble arrestert. Etter avtale mellom Hjemmefrontens ledelse og regjeringen, ble det utnevnt åtte rådmenn som skulle bestyre hvert sitt departement, fram til regjeringsdelegasjonen ankom fra London.

 

Johan Nygaardsvold