LYKKE:

Å finne en lapp i lomma,

der det står:

JEG ELSKER DEG!

 

ULYKKE:

Å oppdage at man

har tatt feil jakke!REGLER FOR TUREN

 


REGLER FOR POLENTUREN 10. TRINN 2009 - FLESBERG SKOLE

Under båtreisen og på hotellet skal elevene melde seg for de voksne til bestemte tidspunkt som avtales på stedet.

Ingen får lov til å forlate lugaren/hotellrommet etter siste kveldssamling. På hotellene i Tyskland og Polen er det nattero kl. 22.00. Da skal alle være på det rommet de har fått tildelt. Dempet musikk eller TV på rommene, ikke høylytt prat. På bussen skal "musikk være i propp".

Lærerne må til enhver tid vite hvor elevene er. Derfor må elevene avtale med kontaktperson hvor de skal, og de må si fra når de kommer tilbake.

Ingen får lov til å gå alene. Elevene må gå minst tre sammen, på båten minst to.

De som bor på samme rom på båten/hotellet, har ansvar for hverandre. Hvis det skulle oppstå problemer av noe slag, er alle ansvarlige for å gi beskjed til de voksne.

Mobiltelefoner skal være påslått når dere har fritid. Det kan bli bestemt at det enkelte steder ikke er lov å gå uten følge av voksen. Alle skal godta lærernes bestemmelser om hvordan fordeling på rom skal være på de forskjellige overnattingsstedene.

Når det gjelder tobakk og alkohol, så gjelder skolens reglement.

Kjøp og bruk av rusmidler er STRENGT FORBUDT. Det samme gjelder produkter som er merket med slike symboler.

Det er heller ikke tillatt å kjøpe med seg kniver eller andre farlige gjenstander som softgun, paintballgevær og lignende. Det kan skape store problemer med myndighetene.

Ved mistanke om oppbevaring av alkohol, andre rusmidler eller farlige gjenstander, kan det bli aktuelt å foreta kontroll av bagasje.

Det gis IKKE anledning til å pierce og/eller tatovere seg.

ALLE SAMMEN ØNSKER VI EN TRIVELIG TUR, og derfor er det lurt:

Å være positiv, og holde negative tanker og holdninger for seg selv

Å oppføre seg slik vi vil at turister skal oppføre seg her i landet

Å vise bordskikk og sitte til alle er ferdige ved felles middag

Å ta av capsen ved matbordet, samt på oppfordring i leirene

Å tolerere og respektere annerledes mat og skikker. HUSK DU er gjest

Å ta vare på hverandre

Brudd på reglene kan medføre inndragelse av friheter, nedsatt oppførselskarakter og i verste fall hjemsendelse på foreldrenes regning!