Her finner du det endelige påmeldingsskjemaet som ble sendt med elevene hjem fredag 29.5.

Vennligst anmerk at det er PÅMELDINGSFRIST 16. JUNI BÅDE FOR ELEVER OG FORESATTE!!

 


PÅMELDING POLENTUR HØSTEN 2009
Dette er en endelig påmelding til den planlagte Polenturen 11-18.oktober 2009
FRIST FOR INNLEVERING AV PÅMELDING ER: 16. juni
Påmeldingen er bindende både for elever og foresatte. Hver enkelt er selv ansvarlig for evnt. avbestillingsforsikring. Alle ha egen reiseforsikring før avreise, de fleste reiseforsikringer har også avbestillingsforsikring, men det er viktig å undersøke dette!
HUSK:
Alle må ha gyldig pass (skal være gyldig minst 3 mnd etter hjemkomst)
Alle må ha helsetrygdekort
Alle må ha egen reiseforsikring
Svar-lappen leveres til Anne Berit eller Bjørn innen 16. juni
Vedlagt finnes: Regler for turen og Program for turen
PRISER:
 Elevene er dekket inn via sponsorgaver, dugnader etc.
Lærere er dekket via kommunen
Foresatte som ønsker å være med betaler kr.5.500 i dobbeltrom - kr. 6500 i enkeltrom.
(Foresatte som deltar på påregne å være behjelpelig under turen)
Prisen dekker transport, overnatting, mat, inngangspenger etc.
Foresattes betalingsfrist er innen 31. august til vår konto i postbanken: 520.60.30889 
---------------------------------------------------------klipp....................klipp ...................................................................
BINDENDE PÅMELDING - Gjelder både elev og foresatt FRIST 16.JUNI
NB! Når du signerer, aksepterer du også å følge de vedlagte reglene for turen. 
Elev (som melder seg på)_____________________________mobil_______________str.genser____
Foresatt (som melder seg på)__________________________mobil_______________str.genser____
Foresatt (som melder seg på)__________________________mobil_______________str.genser____
Dato_________________________ Sted__________________________________
_________________________________             ___________________________________________
              underskrift elev                                                          underskrift foreldre/foresatte
 
Følg med på nettsidene våre: http://gratisnettside.no/flesberg-polentur/
På vegne av  styringsgruppa for Polentur 2009, Berit Ågren Aas