Å forkaste en venn

som har gjort en feil,

er som å kaste en

rose fordi den har

torner.