INFO 1

INFO 1 - POLENTUR 2009 (Desember 2008)  

Polenkomiteen er godt i gang og vi har allerede avholdt 3 arbeidsmøter.  Det ser ut til å bli en tur med Nor Dan Bus som reisearrangør (den samme som 10 klasse hadde i år). Vi kommer ut med nærmere informasjon om reiserute etc i neste informasjonsskriv. 

Det gjelder å skaffe oss penger til turen!Som dere sikkert er klar over er kantina på skolen og vaffelsalget på Lampeland godt i gang. ELEVENE, FORELDRE og LÆRERE gjør en FLOTT INNSATS. På Kiwi har vi også fått lov til å sette opp en sparegris til turen. Elevene har jobbet ekstra på kjøkkenet og tjente ca.2000 kroner til kassa – VELDIG BRA!

NB! VAFFELKASSA skal heretter hentes og leveres hjemme hos Karin, ”moren til Benjamin” i Skartumlia (2 hus nedenfor Jon), Oksedalsveien 6. 

Vi planlegger flere aktiviteter fremover som skal gi oss penger til turen: Bl.a. Aftenpostensalg, lotteri, kafeteria under UKM-dagen og en arbeidsdag for elevene til inntekt for turen. Nærmere informasjon om hver enkelt aktivitet kommer etter hvert. I tillegg til dette søker vi selvsagt lag, foreninger, bedrifter og kommunen om støtte.

Skulle du ha gode inntektsbringende forslag eller tilbud – hører vi gjerne fra deg!  Lister over hvem som bidrar på de forskjellige dugnadene føres, og vil utgjøre poeng ved mulighet for fordeling av lommepenger.Det er viktig at både elever og foreldre stiller opp og tar sin tørn! 

Vi har innhentet tilbud på hettegensere til alle elevene – og får vi sponsorstøtte via trykk på disse – blir det en flott genser på hver elev til turen. Nøyaktig dato for turen får dere så snart dette er avklart, men det kan se ut som om vi havner over i oktober mnd. pga. trengselen i konsentrasjonsleirene.Prisen pr. stk. vil bli rundt 5000 kroner, og for foresatte som ønsker å delta på turen; må dere påregne tillegg til de 5000 dersom dere ønsker enkelt- eller dobbeltlugar. 

Dette bør sjekkes i GOD TID før turen:Pass som er gyldig i minimum 3 mnd. etter hjemkomstReiseforsikringEuropeisk helsetrygdekort (kan bestilles på www.nav.no) Etter turen har vi tenkt å avholde en POLENKVELD, som elevene selv står ansvarlig for med litt dugnadshjelp fra oss voksne. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

 FORELØPIG PÅMELDING (ikke bindende)Vi må vite hvor mange som har tenkt å være med på turen (gjelder både elev og foreldre/foresatte).  Så dersom du har tenkt å være med: Fyll ut slippen nedenfor, klipp ut og gi til Anne Berit innen 15. desember  
Elev:  
Foresatt: (fylles ut dersom du skal være med)
Foresatt: (fylles ut dersom du skal være med)