INFO 2

INFO NR 2 – POLENTUR 2009  (JANUAR 2009) 

Foreldregruppa til Polenkomiteen har nå avholdt 4 arbeidsmøter. Vi har observert at det virker som om ikke alle elevene informerer/viser frem informasjonene hjemme. Vi vil derfor i tillegg til skrivet elevene får med seg hjem sende ut informasjonene via mail til alle foreldre – så følg med! 

DELTAKELSE

Komiteen har foreløpig fått tilbakemelding fra 32 elever, 2 lærere og 10 foresatte om at de ønsker å delta på turen – totalt 44 stk. Vi kommer tilbake med endelig påmelding og mer informasjon om selve turen etter hvert. Det gjelder å skaffe oss penger til turen!

Vaffelsalg og kantinedrift går bra! Og veldig mange har vært KJEMPEFLINKE til å selge aftenposten abonnement! Vi ber dere foreldre være litt våkne for dugnader, tidsfrister etc. dette er noe elever og foreldre skal gjøre sammen – ALLE MÅ BIDRA!

Tiden er nå inne til ytterligere 3 aktiviteter: UKM-DAG (Lørdag 7. februar ca.kl.17-21) Vi skal være ansvarlig for kafeteriasalget under Ungdommens Kulturmønstring i Norehallen (alt overskudd går til Polenturen vår).

De som har anledning til å være med på dugnaden bes snarest og senest innen:

26. Januar gi beskjed til: Signe Ulland Fløtterud, tlf. 32 762096 / 980 20 518 eller mail: signe.flotterud@fks.fmcti.com  

Signe har tatt på seg å være ansvarlig for aktiviteten og holde orden på innkjøp og kafe. Bjørg Homelien er også med som ”kjøkkenansvarlig”. Lister med tidspunkt for dugnad vil bli satt opp etter at vi vet hvor mange som har anledning til å delta. OBS! Det er behov for foreldre til kjøring, gi beskjed til Signe dersom du kan.

Vi trenger også kaker (langpanner, og vaffelrøre) kan du bake eller lage vaffelrøre til arrangementet gi Signe beskjed! 

LOTTERI

Dette blir den største dugnaden i fm Polenturen vår, hver elev får utdelt en basarbok med 500 lodd – til kr.5 pr. lodd (dvs. salg for kr. 2500 pr. elev).I tillegg til loddsalget, må elever og foresatte på forhånd hjelpe til med å skaffe til veie gevinster (eget skriv om dette følger vedlagt). 

SALG AV STRØSAND

Arnt Bakke har skaffet oss sponsor for strøsand ”Svene Pukkverk”. Komiteen med noen elever satte isving sekking allerede 15.1 for salg 16.1 i tillegg til vaffelsalget på Kiwi.Sand er satt ut hos Statoil på Lampeland og Blåberg på Ble – i tillegg forsøker vi å få salg hos Joker Flesberg og Flesberg Jern og Bygg. Alle kan også selge sekker privat eller kanskje du trenger sekker selv. Ta da kontakt med Elisabeth (926 44 557). Vi selger for kr.50,- pr. sekk.

Det kommer sannsynligvis til å bli flere dugnader i fm sekking av sand! Lister over hvem som bidrar på de forskjellige dugnadene føres, og vil utgjøre poeng ved mulighet for fordeling av lommepenger.

Det er viktig at både elever og foreldre stiller opp og tar sin tørn!   

LOTTERI Hver elev må skaffe tilveie, enten ved hjelp av sponsorer eller kjøpe selv: 1-3 gevinster med totalverdi minimum kr. 300,-. Gevinstene innleveres til klassekomiteen som utpekes i klassen innen: 9. februar  Når gevinsten leveres, må du opplyse om hvem som er sponsor og ca. verdi på hver lotterigevinst.

 Når du er ute å ”tigger” gevinster, gi opplysninger om hva gavene skal brukes til – får du noe i butikker etc. sørg for å vite ca. pris på gaven. Takk dem for støtten og gi dem et av Takkekortene du har fått utlevert (hver elev får 3). Trenger du flere enn 3 takkekort, snakk med Silje hun har noen ekstra.  

BASARBØKENE 

Så snart vi har fått inn alle gavene, blir det laget en totalliste som settes inn i basarbøker. Hver elev får utlevert sin basarbok med 500 lodd à kr.5,-. Fristen for salg blir til ca. mai mnd. ALLE elever selge ut sin bok, da dette er ca ½ parten av det turen koster. Vi er avhengig av at lotteriet går bra for at turen skal kunne dekkes fra felleskassa! 

TREKNING AV LOTTERIET Trekning vil foregå på et møte for elever og foreldre på skolen, samtidig som polenkomiteen vil informere litt nærmere om turen.   

KEEP UP THE GOOD WORK!