LØRDAG 13. JUNI ER DET LAMPELANDMARKEN

Vi har fått tildelt gratis bod 2x2 meter. Der skal vi bl.a. selge restlodder.

Det er hyggelig å være på Lampelandmarken - og vi trenger SÅ MANGE FLINKE LODDSELGERE vi kan få.

Har du anledning til å være med - blir det dugnadspoeng - meld fra til:

Mona Bakke SNAREST!