POLENKVELD 26.10.2009

I kveld har vi hatt Polenkveld på Skolen vår. Alle elevene har jobbet med prosjektet i uken som har gått, etter at de kom hjem fra turen.

Her kom begivenhetene på rekke og rad,
GODT FORBEREDT og GODT GJENNOMFØRT av ALLE :)

VI BLE MEKTIG IMPONERT :)

Rundt 130 stykker møtte frem på Polenkvelden - veldig koselig :)

 
Kvelden startet med stemningsfull pianomusikk
ved Marte, fra "Schindlers List".

 
Kveldens innledere var Eirik og Daniel K.B, de presenterte turen i korte trekk, før de presenterte de andre gruppene etter hvert som de kom.

Elevene hadde gruppevis fått tildelt hvert sitt fagfelt, som de holdt en presentasjon rundt (mellom 10-15 minutter hver gruppe).

Vi hørte om:
TYSKLAND
SACHSENHAUSE/RAVENSBRÜCK
BERLIN
STAZIFENGSLET
RAVENSBRÜCK (TÅRENES SJØ)
SACHSENHAUSEN
POLEN
KRAKOW
AUSCHWITZ I
AUSCHWITZ II (BIRKENAU)
SALTGRUVEN
Tilslutt presenterte Karoline og Petter en FLOTT film fra turen :)

Mange sterke inntrykk strømmet på for forsamlingen underveis. Det var lett å se at ungdommene hadde fått med seg mye på turen. Her var det ikke bare sakset fra internett og skolebøker, men det kom fortellinger som de hadde hørt av guidene våre mens vi var i Tyskland og Polen.

Anette og Hedda snakket om Ravensbrück
Anne snakket om Polen
 Daniel og Jørgen snakket om Sachsenhausen
Einar snakket om Stazifengslet
noen av elevene klar til opptreden
 
  Anne Berit og Bjørn skrøt av elevene - og turen :)

Midt underveis i programmet hadde vi en god pause, hvor vi bød på rundstykker, kaker og kaffe (som FLINKE foreldre hadde stått for).
TAKK TIL DERE :)

Polenkomiteèn og foreldrene som var med på turen, holdt en liten takketale (som du kan finne på venstresiden under TUSEN TAKK). Etterfulgt av en liten billedpresentasjon - og overlevering av BILDER tatt i Saltgruven til alle "Polenfarerne" !

Etterpå holdt Anne Berit og Bjørn en flott oppsummering - og helt til slutt takket Rektor Susanne elever, lærere og foreldre for innsatsen!

Dette ble en flott avslutning på POLENTUREN 2009 :)

TAKK TIL ALLE SOM BIDRO :)