KRIGSÅR langs Lågen

Sakset fra Per Nyhus bok, utgitt i 1990. ISBN 82-7494-005-9

Dette er andre bindet i serien "Krigsår langs Lågen". Dette tar for seg kommunene fra Ytre Sandsvær og nordover til Nore og Uvdal og er brakt frem i samarbeid med en stab flittige redaksjonsmedlemmer fra Kongsberg distriktet. Hovedtyngden av det skrevne stoffet bygger på hundrevis av klipp fra lokalavisene under krigen, blandet sammen med utlånte gamle og nyfotograferte bilder. På den måten fremstår boka både visuelt og innholdsmessig som en sammenhengende serie av avissider fra krigsårene. De gir nærhet til stoffet, som lett går tapt, når det presenteres på tradisjonell måte - med 50 års distanse til hendelsene. I denne boka leser vi om krigshverdagens mange fortredeligheter som om de gjaldt oss selv - her og nå.

Jeg har referert noen deler av boken... vil du lese mer, kan den lånes på biblioteket, eller kjøpes...


Les hele saken >>