Polens historie

Polens historie, sakset fra Wikipedia


Blant de mer kjente polakker i nyere tid er Karol Wojtyła (1920-2005), pave Johannes Paul II fra 1978. Paven var et viktig samlingspunkt for polakkene i kampen mot kommunistregimet.

Polens historie er en fortelling om et land i stadige forandringer. På 1500-tallet var Polen Europas nest største land etter Russland, mens det på 1800-tallet ikke fantes noen polsk stat i det hele tatt. Polen slik man kjenner landet i dag oppsto i 1918 etter første verdenskrig, en dag som feires hvert år den 11. november. Etter store ødeleggelser under andre verdenskrig kom Polen etter krigen under sovjetisk innflytelse, og det var ikke før mot slutten 1980-tallet at selvstyret ble mer reelt. Etter kommunismens fall har Polen på relativt kort tid blitt modernisert, noe som gjorde at landet den første mai 2004 ble medlem av EU.

Innhold


Les hele saken >>